Hier hebben we een kelderlekkage verholpen die was ontstaan door de hoge waterstand.